Onze werkwijze bij BOG

Onze werkwijze bij BOG

Onze werkwijze verschilt nogal van de traditionele makelaars zonder frisse blik.

Wij zijn ons bewust van het feit dat wij, naast uw adviseur voor het onroerend goed, ook uw adviseur voor de markt zijn.

Onze werkwijze bestaat uit verschillende fases:

Fase 1: Wij stellen voor u een plan van aanpak op, met hierin duidelijk aangegeven de mogelijkheden, de verwachte waardes en de branches waarin wij de afnemer(s) verwachten;

Fase 2: Op basis van het plan van aanpak wordt de marketingroute opgesteld en in werking gesteld. Deze marketing is volledig op uw onroerend goed gericht, dus niet de standaard advertentie in een krant of ons eigen blaadje, nee, actieve marktbenadering. Zoals gezegd de markt moet naar uw onroerend goed komen en niet andersom. Vaak huren wij onze dochter @YourCall in om uw toekomstige afnemer(s) te benaderen. Ook wordt er een uitgebreide informatiefolder opgesteld met alle relevante informatie, zodat de kandidaat weet waar het over gaat en u uw meldingsplicht bent nagekomen;

Fase 3: Zodra zich een kandidaat aanmelt gaat een medewerker van ons, die volledig is ingevoerd in het object, alleen of samen met u, het object met de kandidaat bekijken en probeert te komen tot een perfect match tussen u, de kandidaat en het onroerend goed;

Fase 4: Na ondertekening van de overeenkomsten is vanuit ons kantoor een nauwkeurige aftersales richting u en de afnemer van uw onroerend goed, om te voorkomen dat er ruis op de lijn ontstaat en partijen tegengestelde verwachtingen hebben;

Zoals u ziet, wij gaan voor kwaliteit, geen kwantiteit. Wij willen ook geen dossierkast vol, maar dossiers die succesVOL zijn! Wij kunnen overigens ook erg goed opereren naast uw huidige makelaar, wij zien competitie als een gezonde eigenschap in deze snel veranderende markt.

Als dit u aanspreekt neemt u dan contact met ons op voor het maken van een afspraak, zodat binnenkort ook uw onroerend goed door de markt is opgenomen!